Impressum

Duits:
AV’s als PDF downloaden

 

Engels:
AV’s als PDF downloaden

Informatie conform art. 5 Telemediengesetz (Duitse telemedia-wet)


Naam van de vennootschap:
Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG


Hoofdkantoor van de vennootschap:
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Telefoon: 05405 505-0
Telefax: 05405 6441
E-mail: info@avermann.de


Handelsregister:
Amtsgericht Osnabrück
HRA 7687


persoonlijk aansprakelijk vennoot en
vertegenwoordiger in de zin van § 5 TMG (Duitse telemedia-wet):

Avermann Maschinenfabrik
Verwaltungsgesellschaft mbH
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Amtsgericht Osnabrück
HRB 21451

Directeur:
Stephan Bocken


Identificatienummer btw 
conform § 27a UStG:

DE243701595


Verantwoordelijk voor de inhoud conform
§ 55 lid 2 RStV (Duitse Rundfunkstaatsvertrag, door de Duitse deelstaten overeengekomen omroepverdrag ) juncto § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemedia-wet) is:

Stephan Bocken

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Uitsluiting aansprakelijkheid:

1. De afbeeldingen, teksten en/of grafische weergaven op de website worden beschermd door auteursrechten. Het copyright voor openbaar gemaakte, zelf geproduceerde objecten komt alleen toe aan Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Geen enkel onderdeel van deze website, en in het bijzonder geldt dit voor grafische weergaven, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten, mag zonder schriftelijke toestemming van Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in andere elektronische of gedrukte publicaties worden gereproduceerd of gebruikt.

 

2. Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover aan de zijde van Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG geen sprake is van aantoonbare opzettelijke schuld.

 

3. Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG is bij het direct of indirect verwijzen naar externe internetsites ("links"), die buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied vallen, niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade, ontstaan als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de site aansprakelijk, naar welke verwezen wordt. Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van plaatsen van de links de gekoppelde sites naar zijn beste weten geen illegale inhoud bevatten. Op de actuele of toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gekoppelde sites heeft Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG geen enkele invloed. Daarom wordt hiermee uitdrukkelijk afstand genomen van alle inhoud van de gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link worden gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen alsmede voor externe bijdragen in de door Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG gemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglists.

 

4. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen, blijven de overige delen van het document voor wat betreft hun inhoud en geldigheid daarvan onverlet.