Spektrum produktów dla czystego środowiska

Urządzenia stacjonarne, mobilne lub kompletne instalacje: w firmie Avermann znajdziesz optymalne rozwiązanie dla każdego rzędu wielkości i każdego zastosowania.

Niezawodne zagęszczanie odpadów do zastosowań mobilnych

 

Mobilne prasokontenery firmy Avermann mają zastosowanie na całym świecie wszędzie tam, gdzie przetwarzane są duże ilości surowców wtórnych. Prasokontenery, w zależności od pojazdu transportowego, są dostępne w wersji do samochodów bramowców lub samochodów hakowców. Oprócz licznych rozwiązań standardowych oferujemy różnego rodzaju prasokontenery mobilne do zastosowań specjalnych, np. dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, drukarskiego i tworzyw sztucznych. Aby zapewnić łatwą i szybką wymianę pierścienia, produkujemy maszyny wykonane w tym samym standardzie. Opcjonalnie oferujemy kontenery z systemem GSM/GPS, który pozwala na natychmiastową identyfikację ich lokalizacji i stanu napełnienia – aby zapewnić dużą wydajność procesów logistycznych i optymalne wykorzystanie urządzeń. Redukcja ilości odpadów nawet do 16 proc. ich objętości początkowej gwarantuje ponadto znaczną oszczędność kosztów transportu i usuwania odpadów.

 

dowiedz się więcej

Najwyższa wydajność zagęszczania dużych ilości odpadów

 

Do zagęszczania dużych ilości odpadów i surowców wtórnych stosuje się prasy stacjonarne. Zespół prasy jest na stałe przymontowany do podłoża. Do prasy podłączany jest pojemnik transportowy, do którego wpada sprasowany materiał. Gdy pojemnik zapełni się, jest odłączany i odwożony do punktu usuwania odpadów, a na jego miejsce podstawiany jest nowy, pusty pojemnik. Dzięki podłączanym pojemnikom transportowym prasy stacjonarne Avermann wyróżniają się dużą elastycznością zastosowań i indywidualnością. Umożliwiają usuwanie odpadów z linii produkcyjnych w sposób ciągły, bez przestojów. Maksymalna pojemność pojemnika transportowego podłączonego do zainstalowanej na stałe części prasy wynosi 32 m³. Całym cyklem roboczym steruje zintegrowany, wymagający minimalnej konserwacji układ elektrohydrauliczny.

 

dowiedz się więcej

Skumulowana siła zgniatania dla dużych zakładów

 

Belownice kanałowe Avermann są przeznaczone do przerobu dużych ilości surowców wtórnych. Masz magazyn, centrum recyklingu lub jesteś operatorem składowiska odpadów? Belownice gwarantują oszczędzające miejsce składowanie bel oraz ekonomiczny transport do odbiorcy końcowego. W zależności od rodzaju zastosowania i ilości miejsca oferujemy belownice kanałowe o różnych wielkościach, mocach i konstrukcjach. Materiał jest dostarczany, np. za pomocą przenośnika taśmowego, do leja załadowczego prasy. Zainstalowana w zsypie fotokomórka uruchamia proces zgniatania. Prędkość narzędzia zgniatającego jest regulowana w zależności od ciśnienia. Cały proces zgniatania jest sterowany w funkcji ciśnienia, czasu i drogi. Po zakończeniu zagęszczania narzędzie zgniatające powraca w sposób kontrolowany przez program w pozycję wyjściową i proces zgniatania rozpoczyna się od nowa.

Na życzenie nasz wykwalifikowany personel wykonuje montaż belownicy u odbiorcy. Podczas uruchamiania oferujemy także kompleksowe przeszkolenie personelu użytkownika. Belownice kanałowe są dostępne w różnych standaryzowanych wersjach. Na zamówienie realizujemy rozwiązania specjalne przystosowane do specyfiki konkretnej branży.

 

dowiedz się więcej

System efektywnego opróżniania pojemników

 

Urządzenia do podnoszenia i przechylania pojemników Avermann są przeznaczone do opróżniania znormalizowanych i zindywidualizowanych pojemników na odpady. Są dostarczane jako integralne części prasokontenerów lub pras stacjonarnych, bądź jako „samodzielne” urządzenia przeznaczone do łączenia kołnierzem z istniejącymi maszynami do przerobu odpadów.

 

dowiedz się więcej

Wartość dodana dzięki segregacji odpadów

 

Instalacje do sortowania odpadów Avermann stanowią kompletne rozwiązania systemowe „z jednej ręki”. Z całego strumienia odpadów selektywnie wybierane są cenne surowce wtórne, które są następnie przekazywane do powtórnego wykorzystania. Jako eksperci w dziedzinie gospodarki odpadami dostarczamy klientom indywidualne systemy sortowania odpadów – począwszy od projektowania przez produkcję, instalację i uruchomienie.

 

dowiedz się więcej

Rozwiązania zapewniające płynność procesów intralogistycznych

 

Idealnie zestrojone procesy logistyczne znacznie przyczyniają się do wzrostu wydajności, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, gdzie przepływ materiału jest bardzo duży. Przenośniki Avermann o stabilnej konstrukcji z ciętymi laserowo krawędziami są produkowane i dostosowywane do konkretnych potrzeb klienta. Dzięki budowie modułowej, w krótkim czasie powstają optymalne rozwiązania transportowe spełniające wszelkie wymagania pod względem automatyzacji i zapotrzebowania na miejsce. Taśmy przenośnikowe o różnych właściwościach gwarantują elastyczność zastosowań, gdyż umożliwiają transport materiałów sypkich, zawierających olej i smar lub komponenty szkodliwe. Firma Avermann oferuje przenośniki ślizgowe, rolkowe i łańcuchowe. Ich wytrzymała i odporna na odkształcenia konstrukcja przekonuje ekstremalną żywotnością.

 

dowiedz się więcej

Elastyczna klasyfikacja do wielu zastosowań

 

Przesiewacze bębnowe Avermann są dostępne w wielu wersjach różniących się długością sita, średnicą i wielkością oczek i są dobierane do konkretnych potrzeb. Idealnie nadają się do rozdziału odpadów budowlanych, przemysłowych, komunalnych, a nawet kompostu i ziemi. Doposażenie i dostosowanie bębnów do zmieniających się warunków roboczych jest możliwe także w późniejszym czasie. Stosowanie różnych płyt sitowych umożliwia uzyskanie wielu frakcji przy użyciu tylko jednego bębna. Bęben może być wykonany w wersji stacjonarnej z otworami sitowymi o określonej wielkości lub w formie wymiennych segmentów z możliwością zakładania sit o różnej gęstości. W takim przypadku istnieje możliwość wymiany pojedynczych segmentów z sitami. Często bęben jest wyposażony w przenośnik ślimakowy do transportu materiału. Rama nośna przesiewacza jest wykonana w formie konstrukcji stalowej wytrzymałej na występujące obciążenia statyczne. Bęben jest ułożyskowany promieniowo na mechanicznie obrobionych pierścieniach obrotowych i napędzany 4 kołami napędowymi w układzie równoległym. Osiowe podparcie bębna stanowią dwie rolki dociskowe.

 

dowiedz się więcej

Klarowność, przejrzystość i efektywność dla dużych zakładów

 

Innowacyjny portal dla zakładów utylizacji odpadów Telematik360 odpowiada na wyzwania, przed którymi stoją duże przedsiębiorstwa. System oferuje pełny przegląd całego zintegrowanego wyposażenia do przerobu odpadów, którym dysponuje klient. W zależności od sprzętu, np. mobilne prasokontenery, zgromadzone za pomocą technologii GPS informacje o stanie napełnienia pojemników oraz inne ważne dane dot. wyposażenia wyświetlają się w portalu internetowym.

dowiedz się więcej