Telemetria

Klarowność, przejrzystość i efektywność dla dużych zakładów

Innowacyjny portal dla zakładów utylizacji odpadów Telematik360 odpowiada na wyzwania, przed którymi stoją duże przedsiębiorstwa. System oferuje pełny przegląd całego zintegrowanego wyposażenia do przerobu odpadów, którym dysponuje klient.

W zależności od sprzętu, np. mobilne prasokontenery, zgromadzone za pomocą technologii GPS informacje o stanie napełnienia pojemników oraz inne ważne dane dot. wyposażenia wyświetlają się w portalu internetowym.

Miejsca zastosowania telemetrii

Branża usuwania odpadów

Przemysł

Logistyka

Sieci handlu detalicznego

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Potrzebujesz porady lub masz pytania dotyczące tego konkretnego produktu? Skontaktuj się bezpośrednio z naszym pracownikiem.

Avermann 
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück
Niemcy

 

Napisz wiadomość e-mail